Präster i Väståbolands svenska församling
kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Avgått, jobbar i Houtskär kapellförsamling 4-30.6.2018

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargasförsamlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänsteledig t.o.m. 31.7.2018