församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

församlingssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
eftisbiträde
Kyrkoesplanaden 7
21600 Pargas


kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag


kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Avgått, jobbar i Houtskär kapellförsamling 4-30.6.2018

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

tf barnledare
Kyrkoesplanaden 7
21600 Pargas
byråsekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

onsdagar i Nagu


ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargasgravbyråföreståndare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

barnledare
Kyrkoesplanaden 7
21600 Pargas

Tjänsteledig t.o.m 31.12.2018

församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

ungdomsarbetsledare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
diakon
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdagförsamlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänsteledig t.o.m. 31.7.2018


församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvallen 4
21660 Nagu