Kyrkoherdens spalt  

Tidens gång kan vi notera bland annat genom att se på naturens skiftningar, eller genom att betrakta ljus och mörker, dagen förbyts till kväll, kvällen till natt och så får vi igen av Guds nåd uppleva en ny morgon och en ny dag. Detta är något som också i sig har en tjusning, det är en del av livets puls.

Vi är också i kyrkoåret inne i en ny period, inkommande söndag firar vi Första söndagen i advent, ett nytt kyrkoår tar sin början. Söndagen har temat, Din konung kommer i ödmjukhet. Evangelietexten i Markus evangelium berättar om när Jesus kommer inridande till Jerusalem på en åsna. Inte på en ståtlig häst, nej, på en åsna. I detta ligger en stark symbolik, ett tjänandets och ödmjukhetens symbolik som Jesus också i denna stund visade på. Det var en ödmjukhet som han hade visat på många sätt under sin vandring på jorden, till exempel när han tvättade lärjungarnas fötter inför påskmåltiden.

Evangelietexten för också till oss ett starkt budskap, att tjäna varandra, att visa ödmjukhet. En ödmjukhet över allt det goda som Gud ger oss, och en ödmjukhet över adventstiden, en väntan på Jesu Kristi födelsedag. Kom med och tillsammans med många andra vandra in i adventstidens rytm och puls i någon av våra kyrkor, runt om i västra delen av Åboland.

Vill tillönska er Guds rika välsignelse i adventstid!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling