Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi sjuttonde söndagen efter pingst. Temat för söndagen och den påföljande veckan är Jesus ger liv. Söndagen kallas också för lilla påsken. Det handlar igen om Guds stora omsorg om oss, och som uppenbaras via hans son, Jesus Kristus. I evangelietexten visar Jesus på stor medmänsklighet när han uppväcker den döda mannen, Lasaros. Det var framför allt en medmänsklighet och omsorg som han visade till den döda mannens mor. Men han visar också med sin åtgärd på Guds allmakt och storhet, för Gud var det möjligt att göra detta under. Och det är inte endast något som hände då, under sker hela tiden, det är bara att det inte alltid når över nyhetströskeln.

I Psaltapsalmen 86: 10‒11 kan vi läsa följande: Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

Han vill visa just Dig din väg, han vill att du ska få det som är det allra bästa för dig. Hur ska jag veta det frågar du kanske då. Det finns några goda sätt att ta vara på för att få vetskap. Det är den dagliga Bibelläsningen, det är bönen, det är deltagande i gudstjänsten och hjärtats samtal med Gud. Genom detta kan du, just Du få en insikt om vad Herren har avsett, just för Dig, Din väg, Din möjlighet och i Ditt liv. Och kom ihåg, andas genom bönen, det är ett kraftfullt verktyg som vi alla har möjlighet till, också Du. Ta vara på det, lev i det, njut av Guds omsorg och tacka Herren för hans godhet, nåd och barmhärtighet mot oss alla.

Med Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling