Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag den andra söndagen i fastan, vi är på väg mot Jerusalem och påskens högtid. Temat för söndagen och den påföljande veckan är Bön och tro. Vi är i Finland i en svår situation på grund av pandemin. I skrivandets stund har vi fått ta del av kommande skärpta restriktioner via regeringens presskonferens, och med mera detaljerade anvisningar inom kort. I en situation som denna är det viktigt att tänka på vad vi sätter vår tillit till.

Herren kan vi alltid lita på, Psaltarens ord visar oss vägen: [...] Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte [...] Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är Gud min räddare, ständigt hoppas jag på dig [...]. (Psaltaren 25: 1−2, 4−5). Vad kan detta då betyda? I tider av svårigheter så är det Guds vägledning som leder oss rätt. Vi ska be om hjälp från Herren om att han ger oss vishet i arbetet, och i våra uppgifter och i de beslut som vi gör. Via bönen om hjälp kommer vi till insikt om vad som är det bästa, för oss själva och för dem som vi har ett ansvar för. Ta vara på denna möjlighet, den vägledning som Herren ger kan vi lita på.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla i fastetid, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)