Gung & sjung

ti 6.3 kl. 10.30

Nagu församlingshem

Gung & sjung

Gung & sjung för föräldrar och barn

Vi sjunger, leker och lär oss.
Mellanmål bjuds på.


Arrangör

Nagu kapellförsamling