Palmsöndagens familjegudstjänst

sö 25.3 kl. 11.00

Nagu kyrka

Palmsöndagens familjegudstjänst

Familjegudstjänst i kyrkan med Kjell Granström, Kristiina Heikkilä, Mari Nurmi och Outi Öhman.

Vi delar ut Barnens bibel åt årets 4-åringar.

Efter gudstjänsten serveras lunch till förmån för Gemensamt Ansvar i församlingshemmet.


Arrangör

Nagu kapellförsamling

Se också

sö 23.9 kl. 11.00 -12.00

Houtskär kyrka

Gudstjänst

Välkomna!
sö 23.9 kl. 17.00 -18.00

Nagu församlingshem

Kvällskyrka med nattvard

Välkomna med!