Uppvaktning vid Veteranstenen

fr 27.4 kl. 12.30

Houtskär begravningsplats

Veterandagen

Uppvaktning och kransnedläggning vid Veteranstenen i Houtskär,
kyrkoherde Harry S Backström.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling