Evenemang är tillfälligt borta.

Se också

ti 22.10 kl. 8.00

Agricolakapellet

Tideböner

Tidegärden är en liturgisk böneform, där man vid bestämda tider under dygnet ber med texter ur Bibeln. Välkomna!
ti 22.10 kl. 18.00 -19.30

Kanslihuset/Parish office