Högmässa

sö 16.6 kl. 10.00

Houtskär kyrka

Treenighetssöndagen

Högmässa med Borgå svenska församlings skribateam i kyrkan.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling

Se också