Kvällskyrka

sö 21.7 kl. 19.00

Houtskär kyrka

6. söndagen efter påsk

Sånggudstjänst i Houtskär kyrka med tf kaplan Janette Lagerroos och Ulla-Maija Söderlund


Arrangör

Houtskär kapellförsamling

Se också