Tideböner dagligen i Agricolakapellet kl. 8, 12, 18, 21

sö 18.8 kl. 08.00 - kl. 22.00

Agricolakapellet

Välkomna!

Tidegärden är en böneform som startades i de tidiga klostren och har därför mer än 1000 år av historia och formen kan likna de tidiga judiska bönerna med läsning av psaltarpsalmer. Man tror också att Jesus använde Psaltaren som bönebok.
Väståbolands svenska församling tänker starta upp med att be Laudes kl. 08, Sext kl.  12, Vesper kl. 18 och Completorium kl. 21 dagligen (mån-sön) och teologie kandidat Joakim Oldmark kommer att leda dessa. Vesper onsdagar och Sext på söndagar utgår p.g.a. mässa.

Tidebönen håller en rytm likt stilla veckan med att man högtidlighåller Jesu död på fredagen och uppståndelsen på söndagarna. Om man håller dessa böner dagligen så får man en lugn rytm i sitt vardagsliv tillsammans med Jesus. Bönen är en av kyrkans kärnverksamheter och i och med detta så vill Väståbolands svenska församling stärka sitt arbete kring bönen.

Agendor kommer att finnas på plats och en kort introduktion kommer att hållas inför varje bönetillfälle, om så behövs. Den tidegärd som vi följer är komponerad för församlingen och är på så sätt unik i sin form, även om den följer traditionen. Tidebönerna hålls i Agricolakapellet.


Arrangör

Pargas församlingsdistrikt

Se också

ti 22.10 kl. 8.00

Agricolakapellet

Tideböner

Tidegärden är en liturgisk böneform, där man vid bestämda tider under dygnet ber med texter ur Bibeln. Välkomna!
on 23.10 kl. 8.00

Agricolakapellet

Tideböner

Tidegärden är en liturgisk böneform, där man vid bestämda tider under dygnet ber med texter ur Bibeln. Välkomna!
on 23.10 kl. 18.00

Pargas kyrka

Veckomässa

Välkomna!