Inhiberad - Högmässa

sö 29.3 kl. 11.00
Houtskär kyrka

5. söndagen i fastan

Högmässa i Houtskär kyrka, Lagerroos, Söderlund. Kyrkkaffe.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling