Högmässa

sö 7.6 kl. 11.00 - 12.00
Korpo kyrka

Trefalighetssöndagens högmässa

Vi återupptar gudstjänstfirandet efter coronapausen.


Arrangör

Korpo kapellförsamling