Kvällsmässa med sånger från Taizé

sö 7.6 kl. 18.00
Houtskär kyrka

Treenighetssöndagen

Kvällsmässa i Houtskärs kyrka med sånger från Taizétraditionen. 

Janette Lagerroos, Ulla-Maija Söderlund

Vi inleder med att öva sångerna kl 17.00

Tips för dig som deltar i gudstjänsten:

• Kom inte till gudstjänsten eller någon annan församlingssammankomst om du är sjuk eller har symptom.

• Församlingsmedlemmarna instrueras att placera sig tillräckligt glest, så att säkerhetsavståndet blir tillräckligt långt.

• Prästen ger närmare anvisningar om nattvardsfirandet i kyrkan.

• Vid alla församlingssammankomster slår vi vakt om vår egen och andras säkerhet, men vi möter också varandra med värme och skapar kontakt medan vi håller säkert avstånd.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling