Houtskärs Missionsboden är öppen

lö 18.7 kl. 13.00 - 15.00
Missionsboden

Houtskärs Missionsboden, Näsbyvägen 239, 21760 Houtskär

Missionsboden i Houtskär håller öppet på lördagarna under sommaren.


Tag kontakt