Kvällsgudstjänst

sö 4.10 kl. 18.00
Houtskär kyrka

Mikaelidagen

Kvällsgudstjänst i Houtskär kyrka, Killström, Söderlund.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling