Predikogudstjänst

sö 18.10 kl. 11.00
Houtskär kyrka

20. söndagen efter pingst

Predikogudstjänst i kyrkan, Joakim Oldmark, Ulla-Maija Söderlund.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling