Gudstjänst

lö 31.10 kl. 11.00
Houtskär kyrka

Alla helgons dag

Gudstjänst på Alla helgons dag med ljuständning, Janette Lagerroos och Ulla-Maija Söderlund.

Mariakören under ledning av Mikael Granlund medverkar.

Obs, klockslaget!


Arrangör

Houtskär kapellförsamling