Predikogudstjänst i Iniö kyrka - förhandsanmälan

sö 7.2 kl. 13.00

Kyndelsmässodagen

Predikogudstjänst med Jussi Meriluoto.

Begränsat deltagarantal pga corona-restriktionerna. Därav obligatorisk förhandsanmälan till tf kaplan Jussi Meriluoto, tel. 040-312 4462. Vid behov ordnas flere gudstjänster. Du är varmt välkommen till gudstjänsten!


Arrangör

Iniö kapellförsamling