Minimässor kl. 12 och kl. 13 i Pargas kyrka, förhandsanmälning

sö 7.3 kl. 12.00
Pargas kyrka

Ett tryggt sätt att fira nattvard

Minimässor kl. 12 och kl. 13 i Pargas kyrka med kyrkoherde Harry S. Backström och kantor Hanna Lehtonen.

Vi följer veckomässans formulär.

Begränsat antal deltagare, högst 4 per gång - förhandsanmälan till pastorskansliet tfn 0403124410

eller vastabolands.forsamling@evl.fi senast fredag 5.3

Parallella minimässor kan ordnas i Agricolakapellet om platserna i kyrkan inte räcker till. Även möjlighet till enskild nattvard efter minimässan för den som vill besöka kyrkan, men inte vill delta i en mässa tillsammans med andra.

Välkommen!


Arrangör

Pargas församlingsdistrikt, Väståbolands svenska församling