Högmässa

sö 16.5 kl. 11.00
Houtskär kyrka

6. söndagen efter påsk De stupades dag

Högmässa i Houtskär kyrka, Blumenthal, Söderlund.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling