Högmässa med konfirmation

sö 20.6 kl. 11.00
Houtskär kyrka

4. söndagen efter pingst

Högmässa med konfirmation, Blumenthal, Eklund, Söderlund.


Arrangör

Houtskär kapellförsamling