Kvällsgudstjänst med sånger från Taizé

sö 3.4 kl. 18.00

Houtskärs kyrka

5. söndagen i fastan

Kvällsgudstjänst med sånger från Taizé i kyrkan, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.

Ett sing-in övningstillfälle öppen för alla ordnas i kyrkan från kl. 17.15.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Houtskär kapellförsamling