"Vid Kristi dödsstund"

fr 15.4 kl. 15.00 – 16.00

Korpo kyrka

Långfredagens gudstjänst

Långfredagens höjdpunkt - eller bottennotering!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Korpo kapellförsamling