Gudstjänst

sö 15.5 kl. 11.00 – 12.00

Korpo kyrka

Gudstjänst på de stupades dag

Efter gudstjänsten uppvaktning vid de stupades gravar.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Korpo kapellförsamling