Kvällsgudstjänst

sö 4.9 kl. 18.00

Houtskär kyrka

13. söndagen efter pingst

Kvällsgudstjänst i kyrkan, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Houtskär kapellförsamling