Begravning

Att förlora någon nära kan vara mycket svårt. Han eller hon som nyss var mitt ibland oss finns inte längre här. Vi får inte längre höra personens röst eller möta dennes blick.  Döden är slutgiltig och definitiv och därför kan den kännas både främmande och skrämmande. Men kärleken upphör aldrig och därför samlas vi till jordfästning. Av kärlek offrade Gud det dyrbaraste han hade, sin son Jesus Kristus för att vi genom tron ska få evigt liv. Och även om döden har brutit alla jordiska band kan vi inte upphöra att visa dem som har lämnat oss vår kärlek och tacksamhet.

Praktiska saker att tänka på

Kontakta församlingen

När någon dött tar de anhöriga kontakt med pastorskansliet i Pargas eller någon av kapellförsamlingarnas kansli eller kaplan genom besök eller per telefon. Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästningen och eventuell minnesstund. På pastorskansliet bokas präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden. Gravplatsen samt en eventuell tid för själaringning diskuteras med församlingens gravkontor.
Även begravningsbyrån som de anhöriga har anlitat kan kontakta pastorskansliet och boka tid för jordfästningen. 

Pargas pastorskansli, må-fre kl.9-12.30
tel. 040 312 4410
vastabolands.forsamling(at)evl.fi
Gravkontoret i Pargas, må-fre kl.9-12.30
tel. 040 312 4482

Samtal med prästen

Innan jordfästningen har man ett samtal med prästen då man diskuterar och planerar jordfästningen.

Jordfästningen

Ni kan läsa mera hur en jordfästning går till HÄRÖppna länk i ny flik.

Minnesstund

Minnesstund kan hållas i församlingshemmen eller annan valfri plats. De anhöriga kan själva välja vem som handhar serveringen vid minnesstunden.

Tacksägelse

I gudstjänsten söndagen efter jordfästningen ber församlingen för den avlidne.

Ljuständning

På Alla helgonsdag firas högmässa/gudstjänst med parentation (tacksägelse) i våra kyrkor. Då tänds ljus för alla som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.

Begravning

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning