GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

Församlingen är välkommen med på gudstjänst.
På gudstjänsterna delas nattvard.
Deltagarnas säkerhet tryggas genom säkerhetsavstånd och anvisningar om hygien.
Användning av munskydd rekommenderas!

Gudstjänstprogrammet hittar du under evenemang.

HÖGSTA TILLÅTNA PERSONANTAL I FÖRSAMLINGENS KYRKOR

Pargas kyrka
185 pers. (gudstjänster, kyrkliga förrättningar)/119 pers. (konserter, allmänna öppettider)
Nagu kyrka
90 pers. (gudstjänster, kyrkliga förrättningar)/45 pers. (konserter, allmänna öppettider)
Korpo kyrka
99 pers (gudstjänster, kyrkliga förrättningar)/49 pers (konserter, allmänna öppettider)
Houtskär kyrka
62 pers (gudstjänster, kyrkliga förrättningar, konserter)
Iniö kyrka
70 pers (gudstjänster, kyrkliga förrättningar/28 pers (konserter, allmänna öppettider)

HÖGSTA TILLÅTNA PERSONANTAL I FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN

Pargas
Begravningskapellet 40pers.
Agricolakapellet 25pers.
Församlingshemmet stora salen 30pers.
Församlingshemmer serveringsrummet 15 pers.
Församlingshemmet nedre salen 20 pers.

Nagu
Församlingshemmet (salen+ serveringsrummet) 40 pers.
Församlingsstugan 7 pers.

Korpo
Församlingshemmets sal + serveringsutrymme 35 pers.

Houtskär
Församlingshemmets sal 25 pers.
Prästgårdens sal 12 pers.

Iniö
Församlingshemmet sal 25 pers.

DIAKONIMOTTAGNINGEN

i Pargas betjänar enligt överenskommelse. Kontakt med diakonerna fås per telefon eller e-post.

CAFÉ TILLSAMMANS

Tillsvidare har caféet endast matutdelning på gården nedanom Pargas församlingshem på onsdagar kl.10.

MISSIONSBODEN I PARGAS

Har öppet tisdagar och torsdagar kl. 15-19 och lördagar kl. 10-13.

PASTORSKANSLIET

Pargas pastorskansli på Kyrkoesplanaden 3 håller öppet normalt och betjänar som vanligt.
Öppet måndag-fredag kl. 9-12.30, ej kvällsöppet. Tel. 0403 124 410, e-post vastabolands.forsamling@evl.fi

Skärgårdsförsamlingarnas öppethållningar hittar du på deras egna sidor:
Nagu kapellförsamling
Korpo kapellförsamling
Houtskär kapellförsamling
Iniö kapellförsamling 

HJÄLP OCH STÖD

Församlingens anställda finns till för dig. Inget bekymmer är för litet. Tveka inte att ta kontakt!

Kontaktuppgifter hittar du här.

 

KYRKANS SAMTALSTJÄNST 0400221190
Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra.
De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
Telefonjouren är öppen varje dag mellan kl. 10-13 och kl. 20-23.
Du kan också kontakta samtalstjänsten per chat eller brev, mera 
information får du på www.samtalstjanst.fi