RESTRIKTIONER P.G.A. CORONAPANDEMIN

Fr.o.m. den 15.2.2022 upphävs alla restriktioner på området. 

Församlingens alla verksamheter är i gång igen. Vi tar i beaktande säkerhetsåtgärder för att förhindra smitta i alla våra verksamheter.

Välkomna med i gemenskapen!