RESTRIKTIONER SOM PÅVERKAR FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET TILLSVIDARE

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är förbjudna i Sydvästra Finland under tiden. Stängningen av utrymmen gäller inte hobbyverksamhet för dem som är under 18 år.

Beslutet gället inte religiösa sammankomster och därför berörs inte den regelbundna verksamheten i församlingen, som t.ex. gudstjänster, högmässor, veckomässor, dop och jordfästningar. All övrig verksamhet är inhiberad tillsvidare. (Gäller ej matsvinnsutdelningen i Pargas församlingshem på onsdagar).

Förutom restriktioner över hur många personer fås tas in i församlingens utrymmen (se lista här nedan) så fortsätter vi med följande åtgärder:

1) deltagarna har möjlighet att rengöra/desinficera händerna
2) deltagarna ges instruktioner om rutiner som hindrar smittspridning (maskrekommendation)
3) rengöringen av utrymmenas ytor är fortsättningsvis effektiviser
4) deltagande/ärenden uträttas endast som fullt frisk

Även gemensam psalmsång under gudstjänster och kyrkliga förrättningar minimeras. Körsång rekommenderas inte.

OBS! Missionsboden håller stängt tillsvidare.

HÖGSTA TILLÅTNA PERSONANTAL I FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN

Rekommenderat max. personantal vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar (1/5 av utrymmet):
 

Pargas kyrka 110 pers.
Pargas begravningskapell 20
Agricolakapellet 15

Nagu kyrka 40

Korpo kyrka 40

Norrskata kyrka 20

Houtskär kyrka 30

Iniö kyrka 30

Vid kyrkliga förrättningar, speciellt jordfästningar, är det skäl att använda sig av pastoralt övervägande gällande deltagarantalet.