Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Martina Nikander

diakonissa

Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Martina Nikander

« Tillbaka