Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Outi Öhman

församlingsmästare

Vaktmästeri

Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Outi Öhman

« Tillbaka