Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Kaisa Söderholm

diakon

Korpo kapellförsamling

Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

Kaisa Söderholm

« Tillbaka