Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Jami Helmiö

församlingsmästare

Vaktmästeri

Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Jami Helmiö

« Tillbaka