Till nyhetslistan

LEDIG TJÄNST: Diakonitjänst i Nagu

diakonikors.jpg

Väståbolands svenska församling lediganslår en diakonitjänst på heltid, att sökas senast den 21.4.2023 kl. 16. Tjänstens placeringsort är Nagu med skyldighet att vid behov arbeta 1-2 dagar/vecka inom församlingens andra delområden. Till tjänsteutövningen hör även veckoslutsarbete, i medeltal ett veckoslut per månad. Tjänsteinnehavaren bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan. Lön utbetalas enligt kravgrupp 502. Tjänstetillträde 1.6.2023 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskraven för tjänsten enligt författningssamling NR 124; Kyrkostyrelsens beslut om examina. Språkkraven till tjänsten är utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Av den som väljs till tjänsten förutsätts körkort och tillgång till bil. Specialkunskap inom handledning av frivilliga är en merit. Utdrag ur straffregistret bör företes före tjänstetillträdet.

Ansökningarna riktas till församlingsrådet i Väståbolands svenska församling, Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas. Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast 21.4.2023 klockan 16.00. Närmare upplysning ger kyrkoherde Sara Grönqvist, tfn 040 312 4411 eller sara.gronqvist@evl.fi

30.3.2023 09.24