Till nyhetslistan

LEDIG TJÄNST: Kaplanstjänst i Pargas församlingsdistrikt

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas distrikt) förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Tjänsten är placerad i kravgrupp 602. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål:
Av den som fäljs till Väståbolands svenska församlings kaplanstjänst i Pargas förväntas:
1) Goda insikter i samt intresse för familjearbete och kyrkans fostran.
2) Goda insikter i samt intresse för missionsarbete.
3) Flexibilitet, beredvillighet att uppsöka och möta församlingsborna där de är, över hela församlingens område.
Därtill önskar församlingen att den som väljs till tjänsten har körkort och tillgång till bil.

4.4.2023 10.47