Församlingsvalet 2018

2.11.2018 08.24

min-kyrka-violett_L.png

Församlingsvalet närmar sig och under förhandsröstningen den 6–10 november kan man förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela Finland. Tag med ett fotoförsett identitetsbevis.

Den egentliga valdagen är den 18 November och då kan du endast rösta i valllokalen i din hemförsamling kl. 11-20.
För Pargasbor betyder det i Pargas församlingshem, för Nagu- och Korpobor i Nagu kyrka och för Houtskär- och Iniöbor i Houtskär kyrka.

Förhandsröstningställena hittar du här.
Kandidaterna hittar du här.

Använd din rösträtt och påverka hur din kyrka ser ut!

« Till nyhetslistan