Till nyhetslistan

Livligt församlingsval i Väståbolands svenska församling

19.11.2018 10.22

Trots sjunkande valdeltagande nationellt uppvisar Väståbolands svenska församling ett stigande valdeltagande i församlingsvalet. 21,7 % av de röstberättigade använde sin röst i valet 2018 jämfört med 21,0 % 2014. Valdeltagandet bör betraktas som livligt eftersom valdeltagandet på nationell nivå stannade på 14,4 %.

Det var kandidatlistan Svenska listan Kyrkan nära dig som samlade klart flest röster i valet av både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd. Det var i sig väntat eftersom den listan även hade klart flest kandidater: 18 till gemensamma kyrkofullmäktige och 16 till församlingsrådet. Kandidatlistan För församlingsmedlemmarnas bästa ställde upp 8 kandidater i vardera valen, medan kandidatlistan För en aktiv församling ställde upp 7 kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige och 8 kandidater till församlingsrådet.

Valet av gemensamma kyrkofullmäktige

Röstdrottning i valet av gemensamma kyrkofullmäktige blev Sara Bergqvist-Wallentowitz med 113 röster, tätt följd av Petra Öhman med 108 röster och Magnus Sundman 107 röster. Fjärde mest röster samlade Jeanette Laaksonen med 98 röster medan gemensamma kyrkofullmäktiges sittande ordförande Jan Eriksson samlade femte mest röster med sina 80 röster i valet av gemensamma kyrkofullmäktige.

Samtliga kandidater i topp 5 representerar kandidatlistan Svenska listan Kyrkan nära dig. Listan fick sammanlagt 1024 röster och 15 av svenska församlingens 20 mandat i gemensamma kyrkofullmäktige. Övriga invalda från listan är (röstetal inom parentes) Rea Åkerfelt (77), Tina Rosvall (64), Alf Jansson (57), Robert Helin (49), Toman Jansén (44), Mikael Östman (41), Monica Hendström-Järvinen (39), Ulla Alstrand (37), Jan Gräsbeck (36) och Toni Kaarto (26).

Kandidatlistan För en aktiv församling fick sammanlagt 195 röster i fullmäktigevalet med Viveca Auer som listetta med 41 röster. För en aktiv församlings sammanlagda röster räckte till 3 mandat i gemensamma kyrkofullmäktige, där Johan Kortteinen (35) och Solveig Karlsson (29) gör Auer sällskap.

Kandidatlistan För församlingsmedlemmarnas bästa erhöll 2 platser i gemensamma kyrkofullmäktige med sina 187 röster. Från den listan får Widar Nyberg (62) sällskap av Tiina Johansson (31) i fullmäktige.

Valet av församlingsråd

Magnus Sundman med hela 131 personliga röster var röstmagnet i valet av församlingsråd, där Svenska listan Kyrkan nära dig vann hela 9 av 12 mandat med sammanlagt 929 röster. I rösttoppen återfinns även Rune Johansson (107) och Jan Eriksson (94) från samma lista. Övriga invalda från listan är Sara Bergqvist-Wallentowitz (92), Helena Lindström (72), Tiina Pöyli (69), Alf Jansson (61), Tina Rosvall (58) och Robert Helin (49).

Kandidatlistan För en aktiv församling med sammanlagt 291 röster toppades av Ditte Nordqvist (85) och Ulf Pakalén (60), som tar listans två mandat i församlingsrådet. Kandidatlistan För församlingsmedlemmarnas bästa fick sammanlagt 167 röster och ett mandat, vilket går till Widar Nyberg (57).