Ledig tjänst: församlingsmusiker

10.6.2019 12.02

Har du intresse för mångsidig musikverksamhet, förmåga att jobba med körer för olika åldersgrupper samt goda sociala förmågor? Då är du rätt person att jobba som församlingsmusiker i vår unika skärgårdsförsamling!

Väståbolands svenska församling lediganslår en tjänst som församlingsmusiker på deltid (70%) att sökas senast 15.7.2019 kl. 16. Placeringsort i Nagu eller Houtskär, enligt överenskommelse. Tjänsten medför arbetsuppgifter såväl i Nagu som i Houtskär och med skyldighet att vid behov utföra arbetsuppgifter på hela församlingens område. Lön enligt kravgrupp 501 (502 efter att tjänsteinnehavaren erhållit formell kompetens för C-kantorstjänst). Tjänstetillträde enligt överenskommelse.

Församlingsmusikern bör ha förmåga och beredskap för följande arbetsområden: orgelspel, ackompanjemang på piano, ledande av psalmsång samt förmåga att leda kör för vuxna och barn. Behörighet konstateras via de intyg som den sökande åberopar samt via ett yrkesprov som arrangeras av arbetsgivaren.

Tjänsteinnehavaren bör vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan samt bör ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska språket och även god förmåga i tal och nöjaktig förmåga i skrift att använda finska språket. Innehav av körkort betraktas som en merit.

Förfrågningar till kyrkoherde Harry S. Backström, tel 040 312 4411. Ansökningar riktas till församlingsrådet i Väståbolands svenska församling, Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas eller harry.s.backstrom@evl.fi

« Till nyhetslistan