Till nyhetslistan

Gemensamma högmässan i Nagu kyrka 4.8, transport

17.7.2019 08.45

Varmt välkomna med på hela församlingens gemensamma högmässa söndagen den 4.8.2019.

Start från Pargas församlingshem med buss kl.10.15. Kaffe i Nagu församlingshem kl.11-11.45. Högmässa i Nagu kyrka kl.12, kyrklunch och kaffe i Nagu församlings hem efteråt. Retur kl.15.15.

Transport från skärgården ordnas vid behov med taxibåten M/S Amanda/Tore Johansson med följande tidtabell:
Iniö, Norrby kl.8.00
Houtskär, Näsby, Vitteludd (invid hälsostation) kl.9.00
Norrskata, Lavarn kl.10.00.
Ankomst till Nagu gästhamn kl.11.00. Kaffe i församlingshemmet kl.11-11.45. Högmässa kl.12 med kyrklunch i församlingshemmet därefter. Retur med taxibåt kl.15.15.

 

Anmälningar till pastorskansliet i Pargas senast fre 26.7, tel 040 312 4410 eller e-post vastabolands.forsamling@evl.fi