Till nyhetslistan

Församlingens verksamhet ända fram till 10.2.2021

3.12.2020 09.44

Rekommendationerna påverkar församlingens verksamhet ända fram till 10.2.2021

• Gudstjänster förverkligas med högst 10 personer närvarande, vilket i praktiken betyder att den firas i frånvaro av församlingsmedlemmar. Gudstjänster kommer att sändas på församlingens kanaler på webben. Vi kommer även sända annat inbandat material.

• Kyrkliga förrättningar (dop, vigslar) får ordnas, högst 10 personer får närvara. Vid jordfästningar får de närmaste anhöriga närvara, även om gränsen på 10 personer skulle överskrida. Användning av munskydd rekommenderas. Församlingens anställda deltar inte i dopkaffen eller minnesstunder. 

• Pastorskansliet och gravkontoret i Pargas håller fortsättningsvis öppet vardagar kl.9-12.30. Kontakt per telefon och e-post rekommenderas.

• Diakonin nås i första hand per telefon.

• Missionsboden i Pargas har tillsvidare stängt.

• All verksamhet för vuxna avbryts tillsvidare.

• Fritidsverksamheten för barn och unga (under 20 år) fortsätter med säkerhetsrekommendationer, max 10 personer i gruppen och säkerhetsavstånd beaktas.

 

Församlingen och kyrkan finns här för dig, även om verksamheten nu begränsas! ✝️❤️

 

Församlingens anställda nås per telefon eller e-post, kontaktuppgifter finns här:

www.vastabolandsforsamling.fi/kontakt