Hanna Aalto

gravbyråföreståndare/församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


Niklas Ekman

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mikael Granlund

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

Sara Grönqvist

kaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänstledig 1.1.2019-31.12.2021


Jami Helmiö

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Mika Huhta

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Seidi Jansén

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Jim Karlsson

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Gun Lundström

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

Elina Lücke

övervaktmästare
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Ulrika Malmén

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring

Jussi Meriluoto

tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö

Vesa Nummenmaa

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Mari Nurmi

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Nina Nyman

församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 PargasKati Sirkiä

värdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mariann Sommerseth

församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

Kaisa Söderholm

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

Ulla-Maija Söderlund

församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Jean-Mikael Öhman

ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Outi Öhman

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvallen 4
21660 Nagu