gravbyråföreståndare/församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

kaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänstledig 1.1.2019-31.12.2021


församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

övervaktmästare
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring

tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargasvärdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Vitstensvägen 24
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

tf församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvallen 4
21660 Nagu