Kyrkoherdens spalt

 

 

Välkommen till vår nya hemsida!

Du har nu öppnat Väståbolands svenska församlings nya hemsida. Vi hoppas och tror att det material som finns på dessa sidor ska ge Dig information och vägledning, men också inspiration och hoppeligen också tankar om att kanske delta i något av det som församlingen ger möjlighet till. Du kan också komma med förslag till ny verksamhet eller också ge oss ris eller ros för det som vi ordnar. Vi finns till för de människor som lever och verkar i denna region, för den som är etablerad mera stationärt, men också för den tillfälliga besökaren. Väståbolands svenska församling är en vidsträckt församling som verkar i mångskiftande miljöer, från Pargas centrumområde till Utö eller Jurmo samt Iniö. Det medför stor variation i såväl utbud och profil, men också i fråga om de utrymmen som vi förvaltar.

Vi är just nu inne i en mycket attraktiv tid på året. Snön har till största delen smält bort, åtminstone i västra delen av Åboland och solen visar sig. Det är välgörande, vi får efter den långa och kalla vintern än en gång uppleva hur naturen gradvis vaknar upp. Detta med årstider och kalla perioder kan ibland verka som jobbigt. Men skulle vi inte ha dessa årstidsväxlingar så skulle vi inte heller märka förändringarna och att vi varje gång får förundras över hur välordnat allt är.

Inkommande söndag firar vi tredje söndag efter påsk, och vi har ännu den vita liturgiska färgen i våra kyrkor som vittnar om glädjen över Jesu Kristi uppståndelse. Söndagens latinska namn är Jubilate, Gläd er! Temat för söndagen är Guds folks hemlängtan. Vi får som kristna leva i denna jordiska tillvaro men samtidigt ha blicken stadigt riktad mot det himmelska hemmet. Psaltarens text ger oss hopp och tröst:

Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken – inga upprorsmän ska resa sig. Prisa vår Gud alla folk, låt lovsången ljuda (Psaltaren 66: 7‒8)!

Hjärtligt välkomna med till våra gudstjänster i kyrkor på olika håll i den västra delen av Åboland!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling