Kyrkoherdens spalt

Jag hade för en tid sedan tillfälle att besöka Brusaby gård i Kimito och hjälpa min hustru Leila att flytta lite får i fårhuset. Det fanns ett litet lamm som heter Mefiboset och som ni kan se på bilden. Lammet kom till mig, jag fick lyfta upp det och pröva att bära det på mina axlar. Det är ett bra sätt att bära på, och lammet Mefiboset var lugnt och stilla hela tiden på mina axlar. Lammet var tillgivet, det snusade på min kind och var samtidigt vaket och nyfiket på vad som hände runtomkring. Lammet fick en ny utsiktspunkt från mina axlar. Det lilla lammet Mefiboset har en liten defekt på sitt ben som gör att det ena frambenet inte är riktigt rakt. Men frimodigt och glatt sprang Mefiboset med de andra lammen och de äldre fåren. Det får tillsammans med de andra fåren möjlighet att vara på bete under sommaren, växa och stärkas. Tänk så viktigt och värdefullt detta nya liv är, i all sin bräcklighet och i all sitt behov av hjälp.

Under sina resor höll Paulus avskedstal till de äldste från Efesos. Han säger till de äldste: I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: ”Det är saligare att ge än att få” (Apg 20: 35).

Så är det också med oss, vi får vara bräckliga och svaga. Vi behöver varandra, var och en av oss. Det gestaltar sig på olika sätt i olika perioder av livet. Vår himmelska Fader söker oss alla och vill ha oss nära, mycket nära. Njut av sommaren och alla glädjeämnen som den bjuder på! Gläd er och sjung till Herrens ära och i tacksamhet över att han söker oss, dig och mig!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

 

TÄVLINGSDAGS:
Vem var Mefiboset?

Läs kyrkoherdens spalt här ovan och fundera, klura ut vem Mefiboset var. Skriv en spännande och medryckande berättelse som har en sanningshalt i bottnen och sänd in din berättelse skriftligt till följande adress:

Harry Sanfrid Backström
Väståbolands svenska församling
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Märk kuvertet ”Mefiboset”. Ditt tävlingsbidrag ska vara inlämnat till vårt kansli senast den 16 juli 2018. En liten jury bestående av byråsekreterare Susanne Kivekäs och kyrkoherde Harry Sanfrid Backström vaskar fram det vinnande bidraget. Du får som vinnare i berättartävlingen en Bibel med läderpärmar försedd med Ditt namn i djuptryck på frampärmen. Vinnarens namn publiceras på vår hemsida i slutet av juli och vi tar efter det kontakt för att kunna överlämna priset. Sätt därför dina fullständiga kontakt- och adressuppgifter i brevet tillsammans med tävlingsbidraget så att vi kan nå Dig.

Lycka till!