Houtskärs kapellförsamling

Houtskärs och Korpo församlingar bildade ursprungligen en enhet. Redan under den katolska tiden, på 1400-talet, hade Korpo en kirkieprest vid namn Petrus Olavi. Vid den tidpunkten sköttes Korpo-Houtskärs församling av en enda präst. År 1554 nämns Houtskär för första gången som en kapellförsamling underlydande Korpo.

Ända till 9 oktober 1865 är Houtskär en kapellförsamling under Korpo. Då utfärdas ett kejserligt reskript om att Houtskärs kapellförsamling ska avskiljas till ett eget pastorat vid tidpunkten för kyrkoherdens avgång. Men beslutet träder i kraft redan 1867, eftersom kyrkoherden i Korpo, Johan Fredrik Lundenius, dör i april 1867. Gustav Fogelholm som hade innehaft kapellansämbetet på Houtskär sedan 1845 tillträder därför som kyrkoherde i Houtskärs självständiga församling den 1 maj 1870. Houtskärs församling kom att fungera som självständig församling i 141 år. Från den 1 januari 2009 ingår församlingen i Väståbolands svenska församling som en kapellförsamling.

Houtskärs kyrka

Sankta Maria kyrka byggdes 1703 och invigdes den 10 juli 1704. Den vackra röda korskyrkan i trä är den tredje kyrkobyggnaden på platsen. Den brädfodrade kyrkan med tjärat spåntak är belägen i kommuncentret Näsby, på södra stranden av den långsträckta Hålaxviken. På västra sidan av kyrkan finns klockstapeln som byggdes 1753 av Erik Johansson från Mossala by. Mitt emot klockstapeln finns begravningskapellet som uppfördes 1950–1951.