Välkommen till Houtskär kapellförsamling

 

Pastorskansliet i Houtskär är öppet tisdagar kl. 10-12, övriga tider enligt överenskommelse med diakonissa
Wiveca Eklund, tel. 040 312 4455.
 

kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Avgått, jobbar i Houtskär kapellförsamling 4-30.6.2018

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu