Korpo

Korpo Sångkör

är församlingens kyrkokör med drygt 10 aktiva sångare. Kören är av stor betydelse för församlingens gudstjänstliv där kören framför sånger i anslutning till gudstjänstens tema med en repertoar som omfattar allt mellan negro spirituals och tämligen avancerade mindre verk i klassisk stil. Kören övar i regel varje torsdag kl 19 i församlingshemmet. För närmare info kontakta kantor Mikael Granlund.

Barnkör


Övar i regel en tisdag i månaden kl. 15-16. Kontakta Mikael Granlund för mera information.

Kantor Mikael Granlund
040 312 4444
mikael.granlund(at)evl.fi

Korpo kör