Hyppää sisältöön

KUNGÖRELSER OCH MEDDELANDEN

FÖRVALTNINGSSTADGAN

Församlingens förvaltning är ordnad i enlighet med församlingens förvaltningsstadga,
godkänd av församlingsrådet 20.12.2023.

FÖRSAMLINGSRÅDETS PROTOKOLL

Församlingsrådets protokoll nr 1/2024
från församlingsrådets i Väståbolands svenska församling
sammanträde 22.1.2024 finns till påseende på Pargas pastorskansli 30.11.2024-13.2.2024.
Protokollet kan även läsas elektroniskt på denna sida (se nedan).
Den som är missnöjd med församlingsrådets beslut meddelas följande
anvisning om hur man begär omprövning och besvärsansvisning.
Begäran om omprövning och besvär skall insändas inom ovanstående tidsfrist.