Liturgiska färger

Gudstjänstlivet

Församlingen är en gudstjänstfirande gemenskap. Eftersom vår församling breder ut sig över ett så stort geografiskt område har den delats in i kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. På det sättet kan vi bevara de gamla gudstjänstgemenskaperna och traditionerna i de tidigare självständiga församlingarna.

Väståbolands svenska församlings huvudgudstjänst firas i allmänhet i Pargas kyrka tillsammans med Pargas församlingsdistrikt, söndagar och helgdagar kl. 10 förutom första söndagen i månaden då gudstjänsten firas kl. 12. En söndag varje sommar och vid eventuella särskilda festligheter under året firar hela stora församlingen högmässa tillsammans.

I kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo och Houtskär firas kapellförsamlingarnas egna huvudgudstjänster i regel kl. 11, i Iniö kapellförsamling kl. 13. Vissa söndagar och helgdagar kan vara gudstjänstfria. Läs mer om det lokala gudstjänst- och andaktslivet genom att klicka på länkarna i menyfältet till vänster.

Medlen från Gemensamt Ansvar 2023 används för medling i och lösande av ungas våld och konflikter

I FINLAND upplevde nästan 39 000 barn år 2021 våld i skolan varje vecka. Enligt polisen har antalet våldsbrott åren 2015–2021 ökat bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Våldet syns också på fritiden. Allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden och sprids i sociala medier.

I barn- och ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp.

Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationer. Genom att sätta in rätt stöd i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Det finns ett skriande behov av gränser, kärlek och trygga vuxna. Det är just ett sådant stöd vi nu bygger upp med hjälp av Stationens Barn rf och insamlingen Gemensamt Ansvar.

UTE I VÄRLDEN ökar klimatkrisen konflikterna i många länder och även de unga dras med. Klimatförändringen drabbar i synnerhet nomadfamiljerna som sedan tidigare lever i karga förhållanden. Katastrofen är ett faktum till exempel i Kenya och andra östafrikanska länder. Betesmarkerna minskar och vattnet tar slut. Fattigdom och instabilitet fördjupar de sociala problemen, försämrar möjligheterna till försörjning och leder till skolavhopp.

Katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp stöder med insamlingsmedlen de unga så att de kan återvända till och stanna kvar i skolan. Utbildning garanterar de unga bättre möjligheter till försörjning och till att arbeta för fred i sina egna samhällen.

Tack för att du bryr dig och vill ta Gemensamt Ansvar!

Jukka Keskitalo Gemensamt Ansvar-biskop 2023, Uleåborgs stift

*************

Evenemang till förmån för Gemensamt Ansvar ordnas i församlingen under året. Delta t.ex. i vändagsärtsoppan eller våffelkalaset i Pargas församlingshem, Gemensamt Ansvar- konserten i Pargas kyrka eller biltvätten vid Pargas gravgård på våren. 

Om du vill delta i insamlingen elektroniskt är möjligheterna dessa:

1) Betalning via vår nätdonationssida med dina bankkoder eller bankkort.

Klicka här för att komma till vår nätdonationssida.Öppna länk i ny flik

eller gå till webbsidan www.gemensamtansvar.fi/vastabolandÖppna länk i ny flik

2) Betala in på konto; kom ihåg att använda församlingens egna referensnummer 305569 

Kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

OBS! Vid inbetalningen använd referensnumret 305569 för att understöda Väståbolands svenska församling.

 

3) Betalning via MobilePay

 

Du kan understöda Väståboland svenska församlings GA-insamling genom Mobilepay med numret 45670

Ett varmt tack för hjälpen!

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare.
På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2022/9229, gäller 1.1 –31.12.2023.