Liturgiska färger

Gudstjänstlivet

Församlingen är en gudstjänstfirande gemenskap. Eftersom vår församling breder ut sig över ett så stort geografiskt område har den delats in i kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. På det sättet kan vi bevara de gamla gudsjänstgemenskaperna och traditionerna i de tidigare självständiga församlingarna.

Väståbolands svenska församlings huvudgudstjänst firas i allmänhet i Pargas kyrka tillsammans med Pargas församlingsdistrikt, söndagar och helgdagar kl. 10 förutom första söndagen i månaden då gudstjänsten firas kl. 12. En söndag varje sommar och vid eventuella särskilda festligheter under året firar hela stora församlingen högmässa tillsammans.

I kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och iniö firas kapellförsamlingarnas egna huvudgudstjänster i regel kl. 11. Vissa söndagar och helgdagar kan vara gudstjänstfria. Läs mer om det lokala gudstjänst- och andaktslivet genom att klicka på länkarna i menyfältet till vänster.

Årets Gemensamt Ansvar insamling ordnas elektroniskt

 

Gemensamt Ansvar har redan i 70 år samlat in hjälp till medmänniskorna. Du kan delta i insamlingen även nu trots att kontaktinsamlingar inte ordnas för närvarande. 

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

I Finland används medlen från insamlingen för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder på olika håll i landet. Exempel på konkret hjälp kan vara kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. Stödverksamheten ordnas i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Insamlingsmedel används också för lokala insatser som stödjer föräldraskapet via den lokala församlingen.

Utomlands används insamlingsmedlen i synnerhet för utbildning av kvinnor och mammor i syfte att förbättra deras möjligheter att försörja sig. I utsatta förhållanden är det synnerligen viktigt att stödja föräldraskapet och familjerna. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Ett varmt tack för hjälpen!

Det finns 3 olika sätt att delta i insamlingen vid Väståbolands svenska församling: 

1) Betalning via vår nätdonationssida med dina bankkoder eller bankkort.

Klicka här för att komma till vår nätdonationssida.

2) Betala in på konto; kom ihåg att använda församlingens egna referensnummer

Kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

OBS! Vid inbetalningen använd referensnumret 305569 för att understöda Väståbolands svenska församling.

 

3) Betalning via MobilePay

Du kan understöda Väståbolands GA-insamling genom Mobilepay med numret 45670

 

Insamlingstillstånd RA/2019/704, gäller 1.9.2019-31.8.2020, finländska fastlandet, beviljat av Polisstyrelsen 23.8.2019.