Liturgiska färger

Gudstjänstlivet

Församlingen är en gudstjänstfirande gemenskap. Eftersom vår församling breder ut sig över ett så stort geografiskt område har den delats in i kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. På det sättet kan vi bevara de gamla gudstjänstgemenskaperna och traditionerna i de tidigare självständiga församlingarna.

Väståbolands svenska församlings huvudgudstjänst firas i allmänhet i Pargas kyrka tillsammans med Pargas församlingsdistrikt, söndagar och helgdagar kl. 10 förutom första söndagen i månaden då gudstjänsten firas kl. 12. En söndag varje sommar och vid eventuella särskilda festligheter under året firar hela stora församlingen högmässa tillsammans.

I kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo och Houtskär firas kapellförsamlingarnas egna huvudgudstjänster i regel kl. 11, i Iniö kapellförsamling kl. 13. Vissa söndagar och helgdagar kan vara gudstjänstfria. Läs mer om det lokala gudstjänst- och andaktslivet genom att klicka på länkarna i menyfältet till vänster.

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv i Finland och runt om i världen.
I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

 

*************

Evenemang till förmån för Gemensamt Ansvar ordnas i församlingen under året. Delta t.ex. i fastlagsjippot på kyrkbacken i Nagu, i vändagsärtsoppan i Pargas församlingshem, i våffelkalasen i Pargas, Korpo eller Houtskär, i Gemensamt Ansvar- konserten i Pargas kyrka eller i biltvätten vid Pargas gravgård på våren. 

Om du vill delta i insamlingen elektroniskt är möjligheterna dessa:

1) Betalning via vår nätdonationssida med dina bankkoder eller bankkort.

Klicka här för att komma till vår nätdonationssida.Öppna länk i ny flik 

eller gå till webbsidan www.gemensamtansvar.fi/vastabolandÖppna länk i ny flik

Du kan välja att göra en engångsdonation eller en månatlig donation.

2) Betala in på konto; kom ihåg att använda församlingens egna referensnummer 305569 

Kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

OBS! Vid inbetalningen använd referensnumret 305569 för att understöda Väståbolands svenska församling.

 

3) Betalning via MobilePay

 

Du kan understöda Väståboland svenska församlings GA-insamling genom Mobilepay med numret 45670

Ett varmt tack för hjälpen!

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare.
På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2023/7525, gäller 1.1 –31.12.2024.