Liturgiska färger

Gudstjänstlivet

Församlingen är en gudstjänstfirande gemenskap. Eftersom vår församling breder ut sig över ett så stort geografiskt område har den delats in i kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. På det sättet kan vi bevara de gamla gudsjänstgemenskaperna och traditionerna i de tidigare självständiga församlingarna.

Väståbolands svenska församlings huvudgudstjänst firas i allmänhet i Pargas kyrka tillsammans med Pargas församlingsdistrikt, söndagar och helgdagar kl. 10 förutom första söndagen i månaden då gudstjänsten firas kl. 12. En söndag varje sommar och vid eventuella särskilda festligheter under året firar hela stora församlingen högmässa tillsammans.

I kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och iniö firas kapellförsamlingarnas egna huvudgudstjänster i regel kl. 11. Vissa söndagar och helgdagar kan vara gudstjänstfria. Läs mer om det lokala gudstjänst- och andaktslivet genom att klicka på länkarna i menyfältet till vänster.

YouTube-video