Stöd och hjälp i livet

Diakoni

Diakonin är en viktig del av kyrkans verksamhet. Diakonins syfte är att hjälpa de människor som behöver det mest. Till diakonimottagningen kan man komma för att samtala med diakoniarbetaren om olika saker eller för att söka konkret hjälp i speciella svårigheter. Diakonin har även en begränsad möjlighet att hjälpa till ekonomiskt. Matkassar delas också ut till behövande. Diakoniarbetarna, liksom de övriga församlingsanställda, har naturligtvis tystnadsplikt.


Tröskeln till diakonimottagningen är mycket låg!
Diakonimottagningen i Pargas hittar du i kanslihuset, Kyrkoesplanaden 3. Vi är på plats måndag, tisdag och torsdag kl. 9-11.
I Nagu är diakonimottagningen öppen onsdagar kl. 9-10 på adressen Kyrkvallen 4A, i Korpo är mottagningen öppen torsdagar kl. 9-11 i församlingshemmet och i Houtskär kan du besöka diakonin på tisdagar kl. 9-10 i prästgården.

Hembesök

Hembesök görs av församlingens anställda året om. Vem som helst, oberoende av ålder kan ta kontakt med församlingen och komma överens om ett besök.

 

När en församlingsbo i Pargas distrikt fyller 85 eller 90 får denna, på sin födelsedag, besök av församlingens diakoniarbetare eller någon av prästerna. Detta såtillvida att jubilaren är hemma och inte har avböjt uppvaktning.
För 75-åringarna och 80-åringarna ordnas en gemensam fest i församlingshemmet.

Besök på olika institutioner

Diakoniarbetarna besöker månatligen åldringshemmen på orten.
Diakonin är också närvarande i livets slutskede, ingen skall behöva dö ensam. Personalen tar vid behov kontakt med diakoniarbetarna eller prästerna, som antingen själva står till tjänst eller som i sin tur förmedlar frivilliga, erfarna församlingsbor att sitta hos den döende.

Stöd och hjälp i vardagen

  • Kontakta gärna församlingen - inga bekymmer är för små för att ta upp med oss. Församlingen hjälper och stöder på många olika sätt
  • Diakonin delar ut matkassar med matsvinn. Se evenemangskalendern för tidpunkter.

  • Sociala understöd: församlingarnas diakonitjänsteinnehavare har möjlighet att vid behov ge understöd åt personer i ekonomiska trångmål.

  • Familjerådgivning: församlingen köper familjerådgivningstjänster av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet som även har tillgång till en svensk terapeut.

Kontaktuppgifter till de som jobbar inom diakonin hittar du här.

Församlingen har samarbete med:

  • Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) i Pargas som bedriver verksamhet i bönehuset vid Gamla Bläsnäsvägen.
  • Föreningen för vård i livets slutskede i Åboland, som garanterar svensk vård i livets slutskede i Karina-hemmet i Åbo.
  • Krisgruppen i Pargas, som ger krishjälp vid katastrofer och olyckor.
Ängel i hand
YouTube-video