Hyppää sisältöön

Gravärenden

Kyrkoesplanaden 3

21600  Pargas

Tfn 040-312 4482

E-post: pargas-parainen(at)evl.fi

Gravkontorets öppethållningstider:

Vardagar kl 9.00 -12.30

På gravkontoret kan ni göra förfrågningar om gravplats, gravrätt och gravskötsel samt fakturor som rör dessa. Här betjänas ni av församlingsmästare Hanna Aalto.