Hyppää sisältöön

MEDDELANDEN OCH KUNGÖRELSER

 

PROTOKOLL

Nedan publiceras protokollsutdrag över ärenden där en församlingsmedlem har rätt att söka omprövning:

Gemensamma kyrkorådet 

Protokoll 2024-05-06

Protokoll 2024-04-03

Protokoll 2024-02-12

Protokoll 2024-01-17

Protokoll 2023-12-19

Protokoll 2023-11-15 (Bilagor §§ 95-97) 

Protokoll 2023-09-04

Gemensamma kyrkofullmäktige

Protokoll 2024-04-06

Protokoll 2023-12-08