Missionsboden i Houtskär är en loppmarknad som är aktivast under sommarhalvåret. Den finns i Prästgårdens ladugård bredvid Näsbyvägen.

Hela, rena och funktionsdugliga varor tas emot. Man säljer en stor del av varorna, men det som inte går åt skickas vidare till hjälpbehövande, både i vårt land och utomlands.

Missionsboden skulle inte kunna fungera utan alla de frivilliga som ställer upp. Om du är intresserad av att komma med, kan du kontakta diakoniarbetare Nella Lindholm.